skip to Main Content
Financieel bijdragen aan mijn werk

Ik werk als vrijwilliger in het ziekenhuis in Oekraïne, wat betekent dat ik geen salaris krijg. Voor mijn inkomen ben ik afhankelijk van wat mensen om mij heen geven. Het is een uitdaging om op deze manier te leven.
Het werkt naar drie kanten:

  1. Het helpt mij om erop te vertrouwen dat God in mijn maandelijkse inkomen voorziet.
  2. De kinderen waar ik voor mag zorgen worden ermee geholpen.
  3. Jullie – familie, vrienden, kennissen – worden actief betrokken bij mijn werk in het ziekenhuis.

Het geld wat ik krijg, is niet alleen voor mijn eigen levensonderhoud. Ik gebruik het ook om bijvoorbeeld luiers, zalfjes, medicijnen etc. voor de kinderen te kopen. Soms zijn er ook specifieke acties waar geld voor gegeven kan worden. Je kunt hierbij denken aan het opknappen van de ziekenhuiskamers waar de kinderen verblijven of het realiseren van een speeltuintje voor de kinderen.

Help je mee?

Wil je mij graag financieel ondersteunen bij het werk wat ik doe? Dit kan door een gift (eenmalig of maandelijks) over te maken naar:

NL64 RABO 0148 8373 52  t.n.v. CG de Wingerd
o.v.v. Children’s Care Oekraïne
(ANBI registratie van toepassing)

Back To Top