skip to Main Content
Hulp bij medische kosten

We merken dat er steeds meer mensen op Joriens pad komen die medische hulp nodig hebben. Ook deze mensen willen we graag ondersteunen door medicijnen voor hen te kopen, door een operatie of andere noodzakelijke behandeling of bijvoorbeeld tandartskosten voor hen te betalen. Als je Jorien wilt helpen om deze mensen te ondersteunen, kun je via de QR code een gift overmaken.

Je kunt ook een bedrag overmaken naar NL64 RABO 0148 8373 52  t.n.v. CG de Wingerd o.v.v. Childrens Care Oekraine Hulp bij medische kosten.
ANBI geregistreerd

Back To Top